آیین‌نامه‌ی داخلی گروه موسیقی خانه‌ی فرهنگ گیلان

آیین‌نامه‌ی داخلی گروه موسیقی
خانه‌ی فرهنگ گیلان
    گروه موسیقی خانه‌ی فرهنگ گیلان در 13 آذر ماه 1390 با حضور تنی چند از هنرمندان و پژوهشگران گیلانی هُنر موسیقی شکل گرفت و این گروه در ادامه‌ی کارش، به برنامه‌ریزی و برگزاری برنامه‌های پژوهشی - اجرایی متعدّد در زمینه‌ی موسیقی بومی، سنّتی، کلاسیک و پاپ، برنامه‌هایی بینارشته‌ای (بین موسیقی و ادبیّات، نمایش و گیلان‌شناسی) و نیز مشارکت در اجرای برنامه‌های کلّی و عمومی خانه پرداخت؛ که این فعّالیّت‌ها تاکنون ادامه دارد. قابل ذکر است که در سال‌های آغازین شکل‌گیری خانه‌ی فرهنگ گیلان نیز یک گروه موسیقی تشکیل شد که امّا توفیق و تمایل به ادامه‌ی کار نیافت.   
فصل اوّل: اهداف کلّی و گستره‌ی فعّالیّت گروه
       ماده‌ی 1: گروه موسیقی خانه‌ی فرهنگ گیلان، نه یک گروه اجرای موسیقی، که گروهی‌ست متشکّل از هنرمندان، پژوهشگران و فعّالان موسیقی در گیلان، برای برنامه‌ریزی فعّالیّت‌های اجرایی، پژوهشی، ترویجی و تولیدی موسیقیِ بومی، سنّتی، آکادمیک (کلاسیک)، پاپ، تلفیقی، کودک و غیره در خانه‌ی فرهنگ گیلان. هرچند هر عضو این گروه می‌تواند از اعضای یک گروه اجرای موسیقی در هریک از گرایش‌ها و زیرشاخه‌های مذکور نیز باشد.
       ماده‌ی 2: گروه موسیقی خانه‌ در مسیر اهداف و فعّالیّت‌های خود، چشم‌اندازی آتی از تشکیل گروه‌هایی برای اجرای موسیقی با گرایش‌ها و در زیرشاخه‌های مذکور و برآمده از گروه‌های موجود در اُستان را با توجّه به ضوابط قانونی جاری، مدِّ نظر دارد؛ گروه‌هایی اجرایی با عناوینی چون «اُرکستر بزرگ خانه‌ی فرهنگ گیلان»، «اُرکستر بومی (فولکلوریک) خانه‌ی...»، «اُرکستر سنّتی خانه‌ی...»، «اُرکستر مجلسی خانه‌ی...»، «اُرکستر ملّی خانه‌ی...» (اُرکستری متشکّل از سازهای جهانی و ایرانی و بومی) و یا «گروه کُر خانه‌ی...». 
     ماده‌ی 3: در راستای تحقّق اهداف و آرمان‌های مورد انتظار از نهادی چون خانه‌ی فرهنگ گیلان، برنامه‌های اجرایی، پژوهشی و تولیدیِ برنامه‌ریزی‌شده برای بخش موسیقی خانه‌ی فرهنگ گیلان، صرفاً به هنرمندان و پژوهشگرانی که عضو گروه موسیقی خانه هستند و یا به اجرای موسیقی گروه اجرایی‌ای که این اعضا به آن تعلّق دارند، اختصاص ندارد. گروه موسیقی خانه می‌کوشد در برنامه‌ریزی‌های خود، آهنگسازان، موسیقی‌دانان، موسیقی‌پژوهان و نوازندگانی که عضو خانه نیستند و امّا به هر حال از سرمایه‌های هنری و فرهنگی گیلان و ایران به‌شمار می‌آیند را نیز مدِّ نظر قرار دهد. همچنین این گروه در برنامه‌های خود، جایگاهی را به معرّفی و ارایه‌ی کار و هُنر استعدادهای جوان، نوجوان و کودک گیلانی اختصاص خواهد داد.
     ماده‌ی 4: گروه موسیقی خانه، در راستای اهداف کوتاه‌مدّت و بلندمدّت، و مادی و معنوی گروه و نیز خانه‌ی فرهنگ گیلان، برای فعّالیّت‌های بینارشته‌ای و بیناگروهی اهمّیت ویژه‌ای قایل است و این فعّالیّت‌ها را چه در قالب سخنرانی‌ها و سمینارهای مشترک بین گروه موسیقی و گروه‌هایی چون تجسّمی، معماری و یا گیلان‌شناسی، و چه در قالب تولید موسیقی برای فیلم، نمایش و یا شعرخوانی - به ویژه در ارتباطی پویا با گروه‌های سینما، تئاتر و یا شعر خانه و آثارشان - دنبال می‌کند. 
     تبصره‌ی 1: گروه موسیقی خانه در برنامه‌های خود، در کنار تولید، اجرا و نشر آثار موسیقی،   نگارش و نشر کتبی در زمینه‌های مختلف موسیقی را نیز مدِّ نظر دارد.
     تبصره‌ی 2: گردآوری آوازها و ترانه‌های بومی گیلان به یاری پژوهندگان و موسیقی‌دانان و گیلان‌شناسان، و ایجاد آرشیوی صوتی، تصویری و مکتوب از موسیقی فولکلوریک گیلان، ایجاد یک موزه‌ی سازشناسیِ بومیِ گیلان در فضای خانه‌ی فرهنگ گیلان، و افزودن کتاب‌هایی موسیقایی به کتابخانه‌ی آن، از برنامه‌های آتی گروه موسیقی خانه است.
     تبصره‌ی 3: گروه خواهد کوشید جهت گسترش و ژرفش دامنه‌ی فعّالیّت‌ها و برنامه‌های خود، با نهادها و جشنواره‌های موسیقی، و هنرمندان و پژوهندگان این رشته، در ایران و جهان، ارتباطی پویا و متقابل برقرار کند.

فصل دوم: انواع و شرايط عضويّت
     ماده‌ی 5: انواع و شرایط عضویّت در گروه موسیقی خانه، و نیز شرایط ابطال عضویّت در این گروه، تابع مواد اساس‌نامه و آیین‌نامه‌ی تصویب‌شده‌ی خانه در خصوص انواع و شرایط عضویّت در خانه - مواد 2 تا 6 فصل دوم آیین‌نامه که در پیوست آمده - است؛ با این تفاوت که شرایط هنری و فرهنگی لازم برای احراز عضویّت در این گروه، به زمینه‌های موسیقایی اختصاص می‌یابد.
      تبصره‌: گروه موسیقی خانه می‌کوشد که به شکل مطلوبی از عضوگیری که ترکیبی‌ست از اعضای متخصّص و باسابقه و اعضایی جوان، پُرشور و فعّال دست یابد؛ اعضایی که به هر حال به جُز دارا بودن شرایط احراز عضویّت، از منش و روحیه‌ای اجتماعی نیز برخوردارند. در ضمن گروه می‌کوشد با اساتید گیلانی و ایرانی موسیقی که امّا به هر دلیل عضو پیوسته‌ی گروه نیستند، ارتباطی پویا برقرار کرده و ضمن دعوت از آن‌ها برای پذیرش عضویّت افتخاری گروه موسیقی خانه، از وجود آنان در برنامه‌های خود بهره‌مند شود و مخاطبان را بهره‌مند سازد و بین آنان، مخاطبان و خانه ارتباطی مؤثّر و سازنده ایجاد کند.   
فصل سوم: ساختار و عملکرد ساختاری  گروه
     ماده‌ی 6: گروه موسیقی خانه به مانند دیگر گروه‌های آن، باید دست‌کم پنج عضو پیوسته داشته باشد تا به طور رسمی یکی از گروه‌های خانه محسوب شود. اساس‌نامه و آیین‌نامه‌ی خانه حدِّاکثری برای تعداد اعضای هر گروه تعیین نکرده است.
     ماده‌ی 7: گروه یک هیأت اجرایی دارد که متشکّل از رییس، نایب‌رییس، دبیر،  نماینده‌ی (سخنگوی) گروه (از جمله در شورای عالی و مجمع عمومی خانه) و مسئول گروه در وب‌سایت خانه (و نیز مسئول خبررسانیِ الکترونیکی و رسانه‌ای گروه) است. اعضای دیگری از گروه نیز می‌توانند به درخواست خود، اعضای اصلی هیأت اجرایی و دیگر اعضای گروه، بنا به نظر اکثر اعضا و نظر مساعد اعضای اصلی هیأت اجرایی، و برای پیشبرد امور برنامه‌ریزی و اجرایی گروه، عضو این هیأت شوند.
     ماده‌ی 8: رییس هیأت اجرایی در انتخابات سالانه‌ی گروه که با حضور نصف‌به‌اضافه‌ی‌یک عضو از اعضای پیوسته‌ی گروه رسمیّت می‌یابد، با آرای اکثریّت اعضای حاضر برگزیده می‌شود. نایب‌رییس، نامزدی است که رتبه‌ی دوم آرای انتخابات را کسب می‌کند. سپس برای احراز سمت‌های دبیر، نماینده‌ی گروه و مسئول سایت رأی‌گیری می‌شود. رییس، نایب‌رییس و دبیر، می‌تواند نماینده‌ی گروه و مسئول گروه در سایت نیز باشد.
     تبصره‌ی 1: هیأت اجرایی هر دوره می‌تواند در جلسه‌ی انتخاباتی پایان سال نخست کارش، با نظر مساعد اکثریّت اعضا - بدون رأی‌گیری - ابقا شود. امّا در پایان سال دوم، رأی‌گیری الزامی‌ست.
     تبصره‌ی 2: در صورتی که تعداد اعضای شرکت‌کننده در انتخابات سالانه‌ی گروه به ‌حدِّ نصاب نرسید، انتخابات تا حدِّاکثر دو هفته‌ی بعد به ‌هرحال برگزار خواهد شد.
     تبصره‌ی 3: در صورتی که نامزدهای هر سَمَتِ هیأت اجرایی آرای مساوی کسب کردند، اعضای گروه به تأمُّل، ارزیابی و بحث در این‌باره خواهند پرداخت تا به نتیجه و توافق نهایی دست یابند. اگر بدین‌گونه توافق لازم کسب نشد، نتیجه‌ی نهایی با قرعه‌کشی به دست خواهد آمد.   
     ماده‌ی 9: گروه موسیقی خانه می‌کوشد به سمت ساختاری ایده‌آل که گروه را شامل زیرگروه‌های موسیقی بومی، سنّتی، آکادمیک (کلاسیک)، پاپ، تلفیقی و غیره می‌سازد، حرکت کند. در تداوم این جهت‌گیری، هریک از این زیرگروه‌ها، خود یک هیأت اجرایی و نیز نماینده‌ای در هیأت‌اجرایی و نیز، کارگروه‌هایی کوتاه‌مدّت و بلندمدّت در زمینه‌هایی چون موسیقی نمایشی، مذهبی، افکتیو و یا بینارشته‌ای خواهند داشت.
     ماده‌ی 10: هیأت اجرایی گروه موسیقی دست‌کم ماهی یکبار و کلِّ  این گروه دست‌کم سه‌ ماه یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد. صورت‌جلسات هیأت اجرایی، تایپ ‌شده و برای تمام اعضا ایمیل شده و یا به نحوی دیگر به ملاحظه‌‌شان خواهد رسید و سپس به صورت چاپی و رایانه‌ای بایگانی خواهد شد. هیأت اجرایی می‌کوشد در فواصل بین جلسات، با اعضای گروه ارتباطی پویا برقرار کند؛ از درخواست‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادات آنان مطّلع باشد و آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود مدِّ نظر قرار دهد.  
فصل چهارم: آیین‌نامه
     ماده‌ی 11: این آیین‌نامه در 4 فصل، 11 ماده و 7 تبصره،  در تاریخ  10/9/1392 به تصویب اکثریّت اعضای گروه رسیده است و به مقتضای مسایل پیش روی گروه در تداوم فعّالیّت‌هایش، امکان تغییر دارد.
پیوست:
فصل دوم آیین‌نامه‌ی داخلی  خانه‌ی فرهنگ گیلان:
انواع و شرايط عضويّت
       اعضاي خانه‌ي فرهنگ گيلان به دو دسته‌ي اعضاي پيوسته و اعضاي افتخاري تقسيم مي‌شوند كه عضوگيري در هر دسته تابع شرايط زير است:
       ماده‌ي 2- عضويّت پيوسته: عضويّت پيوسته در خانه‌ي فرهنگ گيلان منوط به داشتن حدِّاقل يكي از سه شرط زير است:
1- فعّاليّت‌هاي عملي و حرفه‌اي و داشتن آثار فرهنگي- هنري معتبر در رشته‌ي مورد نظر
2- داشتن مدرك تحصيلي عاليه (كارشناسي به بالا) در رشته‌هاي فرهنگي- هنري و ادبي
3- حضور فعّال و مؤثّر در جلسات و برنامه‌هاي گروه و خانه.
اين عضويّت با تقاضاي كتبي اشخاص، معرّفي دو تن از اعضاي پيوسته يا گروه و تصويب هيأت مديره به‌دست مي‌آيد.
       ماده‌ي 3- عضويّت افتخاري: عضو افتخاري به كسي گفته مي‌شود كه عضويّت وي از جنبه‌ي اعتبار هنري و فرهنگي موجد حمايت و كمك در جهت دست‌يابي به اهداف خانه‌ي فرهنگ خواهد شد. احراز عضويّت فقط با اكثريّت آراي هيأت مديره امكان‌پذير خواهد بود.
عضو افتخاري مي‌تواند در صورت تمايل همانند اعضاي پيوسته در انتخابات خانه‌ي فرهنگ با حقِّ رأي و حقِّ نامزد شدن حضور يابد و در اين صورت عضو اصلي هم محسوب خواهد شد.
       ماده‌ي 4- تعليق يا لغو عضويّت هر يك از اعضا با پيشنهاد گروه و تصويب هيأت مديره يا رأساً توسّط هيأت مديره و مطابق مفاد اساس‌نامه و آيين‌نامه صورت مي‌گيرد و پرداخت حقِّ عضويّت توسّط اعضا به‌هيچ‌وجه موجب ايجاد حقِّ مالي براي اعضا در دارايي و اموال خانه نمي‌گردد.
       ماده‌ي 5- عضويّت در خانه‌ي فرهنگ به معني پذيرش اساس‌نامه و آیین نامه‌هاي اجرايي و انضباطي آن است.
       ماده‌ي 6- حقِّ عضويّت اعضا در هر دوره توسّط هيأت مديره تعيين مي‌شود و عدم پرداخت حقِّ عضويّت به مدّت 6 ماه سبب تعليق عضويّت توسّط هيأت مديره خواهد شد.
تبصره‌: تخفيف حقِّ عضويّت در موارد خاص در اختيار هيأت مديره است.

ارسال دیدگاه

: نام شما
: پست الکترونیک
: دیدگاه
: کد امنیتی

درباره‌ خانه فرهنگ گیلان

در زمستان سال ۱۳۷۷ هسته آغازین موسسه خانه فرهنگ گیلان به همت گروهی از اهل قلم، هنرمندان و فرهنگ‌دوستان گیلانی شکل گرفت و از پاییز سال ۱۳۸۰ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. خانه فرهنگ گیلان با هدف همسو کردن کوشش‌های فردی ...

آمار بازدید کنندگان

بازدیدکنندگان امروز : 166
بازدیدکنندگان ديروز : 1563
بازدیدکنندگان در هفته : 10225
بازدیدکنندگان در ماه : 37339
بازدیدکنندگان در سال : 469435
کل بازدیدکنندگان : 3330842
کاربران آنلاین : 38